Publicacions — 05 juny 2013

Publicacions realitzades per la Societat Catalana d’Egiptologia:


 
 
 
 
 
 
 
 
Col·lecció Nova Studia Aegyptiaca

ÉTUDES HISTORICO-ARCHÉOLOGIQUES SUR HÉRACLÉOPOLIS MAGNA
La nécropole de la muraille méridionale
NOVA STUDIA AEGYPTIACA I
Josep Padró
Avec les collaborations de Luis M. Gonzálvez, Esther Pons, Teresa Rodón et Enric Sanmarti
Barcelona, 1999

GRAMÀTICA DE l’EGIPCI CLÀSSIC
NOVA STUDIA AEGYPTIACA II
Josep Padró
Barcelona, 2006

OXYRHYNCHOS I. FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES À EL-BAHNASA (1982-2005)
Mission Archéologique d’Oxyrhynchos
NOVA STUDIA AEGYPTIACA III
Josep Padró
Avec les collaborations de: Hassan Ibrahim Amer, Núria Castellano, Marguerite Erroux-Morfin, Mahmoud Hamza, Luis M. Gonzálvez, Lluis Marí, José Javier Martínez, Maite Mascort, Consepció Piedrafita, Esther Pons, Eva Subías et Roger Xarrié
Barcelona, 2006

L’ARQUITECTURA FUNERÀRIA AL PERÍODE SAÏTA
Missió Arqueològica d’Oxirrinc
NOVA STUDIA AEGYPTIACA IV
Núria Castellano i Solé
Barcelona, 2007

OXYRHYNCHOS II. LA MAISON FUNÉRAIRE DE LA NÉCROPOLE HAUTE À OXYRHYNCHOS (EL MINYÂ, ÉGYPTE): DU TOMBEAU À LA DIACONIE
Missió Arqueològica d’Oxirrinc
NOVA STUDIA AEGYPTIACA V
Eva Subías Pascual
Avec une contribution de Dolors Codina Reina
Barcelona, 2008

OXYRHYNCHOS UN SITE DE FOUILLES EN DEVENIR
Colloque de Cabestany. Avril 2007
NOVA STUDIA AEGYPTIACA VI
Marguerite Erroux-Morfin et Josep Padró Parcerisa (éditeurs)
Barcelona, 2008

SACERDOCI I CULTES DEL NORD DE L’EGIPTE MITJÀ DURANT LA BAIXA ÈPOCA (SEGLES VII-IV aC)
Del nomus 14 al 22 de l’Alt Egipte
Missió Arqueològica d’Oxirrinc
NOVA STUDIA AEGYPTIACA VII
Núria Rodríguez i Corcoll
Barcelona, 2008

OXYRHYNCHOS III. LA TOMBE Nº 1 À LA NÉCROPOLE HAUTE
Mission Archéologique d’Oxyrhynchos
NOVA STUDIA AEGYPTIACA VIII
Josep Padró
Avec les collaborations de: Eloy Algorri, Hassan Amer, Bernat Burgaya, Núria Castellano, Dolors Codina, Ola El-Aguizy, Marguerite Erroux-Morfin, Jean-Claude Goyon, Mahmoud Hamza, José Javier Martínez, Maite Mascort, Annie Perraud, Consepció Piedrafita, Esther Pons et Roger Xarrié
Barcelona, 2014

NovaStudiaAegyptiaca_08

EX AEGYPTO LUX ET SAPIENTIA
HOMENATGE AL PROFESSOR JOSEP PADRÓ PARCERISA
NOVA STUDIA AEGYPTIACA IX
Edició a càrrec de:
Núria Castellano, Maite Mascort, Concepció Piedarfita i Jaume Vivó
Barcelona, 2015

Consultar Títol, índex i pròleg

NovaStudiaAegyptiaca_09

OXYRHYNCHOS IV. L’OSIREION D’OXIRRINC (2 vols.)
Missió Arcqueològica d’Oxirrinc
NOVA STUDIA AEGYPTIACA X
Maite Mascort
Amb la col·laboració de: Eloy Algorri, Hassan Amer, Bernat Burgaya, Marta Campo, Laurent Coulon, Marguerite Erroux-Morfin, Jean-Claude Goyon, José Javier Martínez, i Josep Padró
Barcelona, 2018

OXYRHYNCHOS V. TUMBA MONUMENTAL DE ÉPOCA SAÍTA DE LA NECRÓPOLIS ALTA (2 vols.)
Missió Arcqueològica d’Oxirrinc
NOVA STUDIA AEGYPTIACA XI
Esther Pons
Con la colaboración de: Bibiana Agistí, Eloy Algorri, Hassan Amer, Bernat Burgaya, Marguerite Erroux-Morfin, Javier Funés, José Javier Martínez, Maite Mascort, Alberto Nodar, Josep Padró, Annie Perraud y Anaïs Tillier
Barcelona, 2020

Col·lecció Quaderns de la Societat Catalana d’Egiptologia

LA CERÁMICA BLACK TOP
Estudio de cerámica predinástica egipcia
QUADERNS DE LA SOCIETAT CATALANA D’EGIPTOLOGIA 1
Paulino V. Amat
Barcelona, 2010

Ceramica

MANUAL DE RESTAURACIÓ DE CAMP
El cas d’Oxirrinc: Metodologia i pràctica
QUADERNS DE LA SOCIETAT CATALANA D’EGIPTOLOGIA 2
Bernat Burgaya Martínez
Barcelona, 2012

Restauracio

CONS FUNERARIS EGIPCIS
Testimonis oblidats de la necròpolis tebana
(Cônes funéraires, Funerary Cones, Grabkegel)
QUADERNS DE LA SOCIETAT CATALANA D’EGIPTOLOGIA 3
Jaume Vivó
Barcelona, 2022

Restauracio

LA HISTÒRIA DE SINUHÉ
i altres narracions de la literatura clàssica egípcia
QUADERNS DE LA SOCIETAT CATALANA D’EGIPTOLOGIA 4
Josep Padró i Parcerisa
Barcelona, 2023

Restauracio

Altres publicacions

BIBLIOGRAFIA EGIPTOLÒGICA BARCELONESA – I
Josep Padró
Amb la col·laboració de: José Aranda González, Immaculada Fernández Turiel, Esther Hachuel Fernández, Josefina jerez Martínez, Roger Marcet Barbé, Silvia Martín Martínez, Juan Antonio Merino Diego, Carmen Miralles Rodríguez, Trinidad Montero Blanco, Rosa Moreno González, Maria Mercè Negre Granel, Miquel Antoni Olmos Martínez, Montserrat Sanmartí Vilaplana i Montserrat Segura Gil
Barcelona, 1994

TERRACOTAS EGIPCIAS DE ÉPOCA GRECO-ROMANA
Del museo del Oriente Bíblico del Monasterio de Montserrat
AULA ORIENTALIS-SUPPLEMENTA
Esther Pons Mellado
Sabadell (Barcelona), 1995

LES COLLECTIONS ÉGYPTIENNES DES MUSÉES DE LA CATALOGNE
Josep Padró
Barcelona, 2001

LA COL·LECCIÓ EGÍPCIA DEL MUSEU DE MONTSERRAT
Javier Uriach i Jaume Vivó (coordinadors)
Amb la col·laboració de: Andrés Ayén, Núria Castellano, Josep Comerma, Maite Mascort, Joan Miralles, Josep Padró, Concepció Piedrafita, Esther Pons, Marta Saura, Sofia Torallas, Luis G. Turell, Pius-Ramon Tragan, Javier Uriach, Jaume Vivó i Klaas A. Worp
Barcelona, 2008

Montserrat_2

Documentals (DVD)

RERE LES PETJADES DE TODA
Els orígens de l’egiptologia
Josep Padró Piedrafita
Barcelona, 2004

MISSIÓ ARQUEOLÒGICA A OXIRRINC
Josep Padró Piedrafita
Barcelona, 2005

Notícies relacionades

Nilus, butlletí de la SCE

Nilus, butlletí de la SCE

novembre 21, 2018
Full Informatiu

Full Informatiu

juny 05, 2013

Share

About Author

Jaume Vivó