Publicacions — 21 novembre 2018

La revista Nilus és el Butlletí de la Societat Catalana d’Egiptologia.

A continuació podeu consultar els índex dels butlletins publicats fins al moment:
 
 
 
 
 
 

NILUS. Núm. 31 (2022)

 • Editorial: 2022, un any d’efemèrides egiptològiques (Josep Padró Parcerisa)
 • Memòria dels treballs desenvolupats per la Missió Arqueològica de la Universitat de Barcelona-IPOA, en el jaciment d’Oxirrinc (Mínia), Egipte). Campanya 2022. (Maite Mascort Roca, Esther Pons Mellado, Bibiana Agustí Farjas, Eloy Algorri García, Hassan Ibrahim Amer, Ibrahim Hassan Amer, Bernat Burgaya Martinez, Núria Castellano Solé, Delia Eguiluz Maestro, Antonio López Cano, José Javier Martínez García, Leah Mascia, Margalida Munar Grimalt, M. Francesca Pullia, Adriana Recasens Escardó, Irene Riudavets González i Susana Soler Polo)
 • Un tesorillo de monedas tardorromanas en Oxirrinco (Tim Lopez)
 • Crònica de l’antic Egipte, circa 1549-1525 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1856-1860 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic, 2022 (Maite Mascort (M.M.), Josep Padró (J.P.), Concepció Piedrafita (C.P.) i Esther Pons (E.P.)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el transcurs de l’any 2022 (Pere Solà)
 • Publicacions de la SCE

 
 

NILUS. Núm. 30 (2021)

 • Memòria dels treballs desenvolupats per la Missió Arqueològica de la Universitat de Barcelona-IPOA, en el jaciment d’Oxirrinc (Mínia), Egipte). Campanya 2021. (Maite Mascort Roca, Esther Pons Mellado, Bibiana Agustí Farjas, Eloy Algorri García, Hassan Ibrahim Amer, Ibrahim Hassan Amer, Bernat Burgaya Martínez, Núria Castellano Solé, Delia Eguiluz Maestro, Marguerite Erroux-Morfin, Antonio López Cano, José Javier Martínez García, Leah Mascia, Margalida Munar Grimalt, M. Francesca Pullia, Adriana Recasens Escardó. Irene Riudavets González i Susana Soler Polo)
 • Las dominaciones persas en Egipto (Josep Padró Parcerisa)
 • Crònica de l’antic Egipte, circa 1574-1550 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1851-1855 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic, 2021 (Maite Mascort (M.M.), Concepció Piedrafita (C.P.) i Jaume Vivó (J.V.)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el transcurs de l’any 2021 (Pere Solà)
 • Publicacions de la SCE

 
 

NILUS. Núm. 29 (2020)

 • Memòria dels treballs desenvolupats per la Missió Arqueològica de la Universitat de Barcelona-IPOA, en el jaciment d’Oxirrinc (Mínia, Egipte). Campanya 2020. (Maite Mascort Roca, Esther Pons Mellado, Bibiana Agustí Farjas, Eloy Algorri García, Hassan Ibrahim Amer, Ibrahim Hassan Amer, Núria Castellano Solé, Marguerite Erroux-Morfin, Antonio López Cano. José Javier Martínez García, Leah Mascia, Margalida Munar Grimalt, i Adriana Recasens Escardó)
 • El ankh (Fernando Estrada Laza)
 • Una efeméride olvidada: Cleopatra (Virgilio Ortega)
 • Joaquín G. Lizana Salafranca, in memoriam (Guillermo Fatás y Josep Padró)
 • Crònica de l’antic Egipte, circa 1600-1575 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1847-1850 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic, 2020 (Maite Mascort (MM), Josep Padró (JP), Concepció Piedrafita (CP)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el transcurs de l’any 2020 (Pere Solà)
 • Publicacions de la SCE

 
 

NILUS. Núm. 28 (2019)

 • Dr. Joan Bertran i Reguera, in memoriam. (Josep Padró)
 • Memòria d’excavació febrer-març 2019 a Oxirrinc (Mínia, Egipte). (Josep Padró, Bibiana Agustí, Hassan Amer, Bernat Burgaya, Antonio López, José Javier Martínez, Maite Mascort, Esther Pons i Irene Riudavets)
 • Novetats sobre les inscripcions de la Columna de Focas a Oxirrinc (Josep Padró i Concepció Piedrafita)
 • Alguns cons funeraris no vistos per Davies i Macadam: Cons funeraris (amb molta probabilitat) inexistents (2a part) (Jaume Vivó)
 • Crònica de l’antic Egipte, circa 1625-1601 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1844-1846 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic, 2019 (Bibiana Agustí (BA), Lluis Feliu (LF), Maite Mascort (MM), Josep Padró (JP), Concepció Piedrafita (CP), Esther Pons (EP)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el darrer semestre de 2018 i en el transcurs de l’any 2019 (Jaume Vivó)
 • Publicacions de la SCE

 
 

NILUS. Núm. 27 (2018)

 • Memòria provisional de les excavacions i restauracions de la campanya de 2017-2018 a El-Bahnasa, Oxirrinc (Mínia, Egipte). (Josep Padró, Bibiana Agustí, Hassan Amer, Bernat Burgaya, Antonio López, José Javier Martínez, Maite Mascort i Esther Pons)
 • L’explotació de maragdes a l’Egipte romà (Joan Oller Guzmán)
 • Crònica de l’Antic Egipte, circa 1650-1626 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1841-1843 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic, 2018 (Núria Castellano (N.C.), Maite Mascort (M.M.), Josep Padró (J.P.), Concepció Piedrafita (C.P.), Esther Pons (E.P.) i Lluis Pons Pujol (L.P.P.)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el darrer curs 2017-2018 (Joan Bertran i Reguera, Jaume Vivó)
 • Publicacions de la SCE

 
 

NILUS. Núm. 26 (2017)

 • Manuel Hernández Yllán, in memoriam (Josep Padró)
 • Témoignage (Marguerite Erroux-Morfin)
 • II Jornada egiptològica: 25 anys d’excavacions a Oxirrinc,El-Bahnasa (Egipte)
 • Història de la missió arqueològica d’Oxirrinc (Josep Padró)
 • L’aixovar d’Osiris (Maite Mascort)
 • “Lenguas de oro” en el inframundo (Esther Pons)
 • Revisó de l’epigrafia grega d’Oxirrinc a l’any 2017. Una recopilació dels textos més importants publicats (Concepció Piedrafita)
 • La població salada d’Oxirrinc, El-Bahnasa (Dolors Codina i Maite Mascort)
 • Un leprós a Oxirrinc en temps de Ben-Hur (Bibiana Agustí)
 • Conservant el passat oxirrinquita (Bernat Burgaya i Margalida Munar)
 • Els treballs de restauració i arrancament de les pintures murals del jaciment d’Oxirrinc (Roger Xarrié)
 • De la excavación al ciberespacio: la web de Oxirrinco (José J. Martínez)
 • Recerques en el domini de la influència exercida per la religió egípcia durant l’Antiguitat en l’àmbit dels Països Catalans (Josep Padró)
 • Confirmada l’existència d’una variant d’un “con funerari” de Nebimose (Jaume Vivó)
 • Crònica de l’Antic Egipte, circa 1700-1651 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1839-1840 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic, 2017 (Núria Castellano (N.C.), Maite Mascort (M.M.), Josep Padró (J.P.), Esther Pons (E.P.), Pere Simó (P.S.) i Immaculada Vivas (I.V.)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el darrer curs 2016-2017 (Joan Bertran i Reguera, Jaume Vivó)
 • Publicacions de la SCE

 
 

NILUS. Núm. 25 (2016)

 • Memòria provisional de les excavacions i restauracions de la campanya de 2016 a El-Bahnasa, Oxirrinc (Mínia, Egipte) (Josep Padró, Bibiana Agustí, Eloy Algorri, Hassan Amer, Bernat Burgaya, Núria Castellano, Marguerite Erroux-Morfin, Antonio López, José Javier Martínez García, Maite Mascort, Margalida Munard, Annie Perraud, Esther Pons, Adriana Recasens i Irene Riudavets)
 • Filip Arrideu, Ptolomeu Lagos i Oxirrinc (Josep Padró)
 • La epigrafía griega de Oxirrinco hoy (2015) (Concepción Piedrafita Carpena)
 • Crònica de l’antic Egipte, circa 1725-1701 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1836-1838 (Josep Padró)
 • Índex. Articles publicats al butlletí Nilus núm. 1 a 25 (1992-2016)
 • Noticiari egiptològic 2016 (Núria Castellano, Maite Mascort, Alberto Nodar, Josep Padró, Conxa Piedrafita i Jaume Vivó)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el darrer curs 2015-2016 (Joan Bertran i Reguera)
 • Publicacions de la SCE

 
 

NILUS. Núm. 24 (2015)

nilus24

 • Memòria provisional de les excavacions de la campanya de 2015 a El-Bahnasa, Oxirrinc (Mínia, Egipte) (Josep Padró, Bibiana Agustí, Eloi Algorri, Hassan Amer, Bernat Burgaya, Núria Castellano, Marguerite Erroux-Morfin, Jérôme Gonzalez, Francisco Javier López, Antonio López, José Javier Martínez, Maite Mascort, Annie Perraud, Esther Pons, Irene Riudavets, Wim van Neer)
 • Informe sobre les tasques de conservació i restauració (Bernat Burgaya)
 • Ofrenda de peces descubierta en el Ámbito 32 del Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa), Egipto. Campañas 2012-2015 (Maite Mascort Roca i Esther Pons Mellado)
 • Els Camps Elisis, ¿el camp de les xufles? (Josep Padró)
 • El legado de Hipacia y la Biblioteca de Alejandría (Lorena Soria)
 • Crònica de l’Antic Egipte, circa 1750-1726 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1833-1835 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic, 2015 (Núria Castellano, Maite Mascort, Josep Padró, Esther Pons)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el darrer curs 2014-2015 (Joan Bertran i Reguera)
 • Publicacions de la SCE

 
 

NILUS. Núm. 23 (2014)

nilus23

 • Memòria preliminar de les excavacions de la campanya de 2014 a El-Bahnasa, Oxirrinc (Mínia, Egipte) (Josep Padró, Bibiana Agustí, Hassan Amer, Dolors Codina, Marguerite Erroux-Morfin, Jérôme Gonzalez, José Javier Martínez, Maite Mascort, Esther Pons, Irene Riudavets, Wim van Neer)
 • Informe d’antropologia sector 20000 (Bibiana Agustí)
 • Els textos erudits a Amarna (Lluís Feliu)
 • Donació d’una maqueta de la tomba Nº 1 d’Oxirrinc (Jaume Vivó)
 • Breu nota sobre un con funerari egipci conservat al Museo Civico Archeologico de Bolonya (Itàlia) (Jaume Vivó)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica: Anys 1971 i 2012 (Josep Padró, Luis Manuel de Araújo, Juan Antonio Merino i Jaume Vivó)
 • Crònica de l’Antic Egipte, circa 1775-1751 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1831-1832 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic, 2014 (Maite Mascort  i Josep Padró)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el darrer curs 2013-2014 (Joan Bertran i Reguera, amb la col•laboració de Núria Castellano i Joan Miralles)
 • Publicacions de la SCE

 
 

NILUS. Núm. 22 (2013)

nilus22

 • Informe preliminar dels treballs arqueològics realitzats a Oxirrinc (El-Bahnasa, Minia, Egipte) durant la campanaya de 2013 (Josep Padró, Bibiana Agustí, Hassan Ibrahim Amer, Núria Castellano, Dolors Codina, Marguerite Erroux-Morfin, José Javier Martínez, Maite Mascort, Esther Pons, Irene Riudavets, Wim van Neer)
 • Estudi iconogràfic de les dones de la família reial de Djesert/Netjerkhet. Dinastia III, c. 2600 a.C. (Irene Cordón i Solà-Sagalés)
 • Víctor Rivas i Antonio M. Pérez, dos companys que ens han deixat (Jaume Vivó)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica: Anys 1972 i 2011 (Josep Padró, Luis Manuel de Araújo, Juan Antonio Merino i Jaume Vivó)
 • Crònica de l’Antic Egipte, circa 1800-1776 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1829-1830 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic 2013 (Sílvia Colomé, Maite Mascort, Josep Padró, Concepció Piedrafita, Irene Riudavets, Núria Rodríguez Corcoll i Jaume Vivó)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el barrer curs 2012-2013 (Joan Bertran i Reguera)
 • Publicacions de la SCE

 
 

NILUS. Núm. 21 (2012)

 • Informe preliminar dels treballs arqueològics realitzats a Oxirrinc (El-Bahnasa, Minia, Egipte) durant la campanaya de 2011-2012 (Josep Padró, Hassan Ibrahim Amer, Jordi Campillo, Dolors Codina, Marguerite Erroux-Morfin, José Javier Martínez, Maite Mascort, Esther Pons, Irene Riudavets)
 • Chassinat i Daumas: dues grans figures de l’estudi de la llengua ptolemaica (Josep Padró)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica: Anys 1973 i 2010 (Josep Padró, Luis Manuel de Araújo, Juan Antonio Merino i Jaume Vivó)
 • Crònica de l’Antic Egipte, circa 1850-1801 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1827-1828 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic (Núria Castellano, Jean-Claude Goyon, Maite Mascrot, Joan Miralles, Josep Padró i Jaume Vivó)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el barrer curs 2011-2012 (Joan Bertran i Reguera)

 
 

NILUS. Núm. 20 (2011)

nilus20

 • Editorial: Josep Padró: 65è aniversari (Maite Mascort)
 • Étude des momies de basse époque de la nécropole d’Oxyrhynchos (Moyenne Égypte) 2ème Partie (Annie Perraud)
 • Una figureta de bronze d’Imhotep. Torre d’en Galmés (Menorca) (Irene Riudavets González)
 • L’estela del nen oxirrinquita Teó (Jordi Campillo i Concepció Piedrafita)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica (BEI): Anys 1974 i 2009 (Josep Padró, Luis Manuel de Araújo, Juan Antonio Merino i Jaume Vivó)
 • Crònica de l’Antic Egipte, circa 1900-1850 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1825-1826 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic (Núria Castellano, Maite Mascrot, Josep Padró i Jaume Vivó)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el barrer curs 2010-2011 (Joan Bertran i Reguera)

 
 

NILUS. Núm. 19 (2010)

nilus19

 • Informe preliminar dels treballs d’excavació i restauració realitzats al jaciment d’Oxirrinc (El-Bahnasa, Minia) durant la campanaya de 2010 (Josep Padró, Hassan Ibrahim Amer, Jordi Campillo, Núria Castellano, Marguerite Erroux-Morfin, Mª Luz Mangado, José Javier Martínez, Maite Mascort, Esther Pons, Irene Riudavets, Eva Subías, Anaïs Tillier)
 • Annex 1: Informe preliminar. Obras subsidiarias de la excavación arqueológica campaña 2010 (Eloy Algorri y Roberto Matías)
 • Étude des momies de basse époque de la nécropole d’Oxyrhynchos (Moyenne Égypte) 1ère Partie (Annie Perraud)
 • Una tauleta màgica del déu Set procedent d’Oxirrinc (Proposta d’identificació i lectura (Concepció Piedrafita)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica (BEI): Anys 1975 i 2008 (Josep Padró, Luis Manuel de Araújo, Juan Antonio Merino i Jaume Vivó)
 • Crònica de l’Antic Egipte, circa 1950-1901 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1823-1824 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic (Núria Castellano, Françoise Magne, Maite Mascrot, Alberto Nodar, Josep Padró, Josep Padró i Piedrafita, Esther Pons i Jaume Vivó)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el barrer curs 2009-2010 (Joan Bertran i Reguera)

 
 

NILUS. Núm. 18 (2009)

nilus18

 • Memòria provisional dels treballs realitzats en el jaciment d’Oxirrinc (El-Bahnasa, província de Minia, Egipte) durant la campanaya de 2009 (Josep Padró, Eloy Algorri, Hassan Ibrahim Amer, Jordi Campillo, Núria Castellano, Dolors Codina, Marguerite Erroux-Morfin, Mª Luz Mangado, José Javier Martínez, Maite Mascort, Esther Pons, Eva Subías)
 • Revisió de 5 anys de restauracions a Oxirrinc. Les tasques de la campanya de 2009 (Bernat Burgaya i Roger Xarrié)
 • El Sr. Josep de la Vega i Gómez (Barcelona, 1925-2008) (Josep Padró)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica (BEI): Anys 1976 i 2007 (Josep Padró, Luis Manuel de Araújo, Juan Antonio Merino, Ariadna Rodríguez i Jaume Vivó)
 • Crònica de l’Antic Egipte, circa 1975-1951 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1822 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic (Núria Castellano, Maite Mascrot, Josep Padró i Concepció Piedrafita)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el barrer curs 2008-2009 (Joan Bertran i Reguera)

 
 

NILUS. Núm. 17 (2008)

nilus17

 • Memòria provisional dels treballs arqueològics realitzats al jaciment d’Oxirrinc (El-Bahnasa, Mínia) durant la campanaya de 2008 (Josep Padró, Hassan Ibrahim Amer, Núria Castellano, Dolors Codina, Marguerite Erroux-Morfin, Mª Luz Mangado, José Javier Martínez, Maite Mascort, Esther Pons, Marta Saura, Eva Subías)
 • Informe preliminar. Obras subsidiarias de la excavación arqueológica campaña 2008 (Eloy Algorri García)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica (BEI): Anys 1977 i 2006 (Josep Padró, Luis Manuel de Araújo, Juan Antonio Merino, Marta Puvill, Isabel Valenzuela i Jaume Vivó)
 • Crònica de l’Antic Egipte, circa 2000-1976 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1821 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic (Joan Bertran, Maite Mascrot, Josep Padró, Concepció Piedrafita i Javier Uriach)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el barrer curs 2007-2008 (Joan Bertran i Reguera)

 
 

NILUS. Núm. 16 (2007)

nilus16

 • Editorial. Quinze anys de la Missió Arqueològica d’Oxirrinc (1992-2007). (Josep Padró)
 • Memòria provisional dels treballs arqueològics duts a terme a Oxirrinc (El-Bahnasa, província de Mínia) durant la campanaya de 2007 (Josep Padró, Hassan Ibrahim Amer, Núria Castellano, Marguerite Erroux-Morfin, Mª Luz Mangado, José Javier Martínez, Maite Mascort, Esther Pons, Núria Rodríguez, Eva Subías)
 • Els màrtirs d’Oxirrinc (Concepció Piedrafita)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica (BEI): Anys 1978 i 2005 (Josep Padró, Luis Manuel de Araújo, Juan Antonio Merino i Jaume Vivó)
 • Crònica de l’Antic Egipte, circa 2025-2001 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia, 1819-1820 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic (Joan Bertran, Maite Mascrot, Joan Miralles, Josep Padró i Jaume Vivó)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el barrer curs 2006-2007 (Joan Bertran i Reguera)

 
 

NILUS. Núm. 15 (2006)

nilus15

 • Les méthamorphoses de Thouéris à l’époque tardive. De “l’hopopotame” aux poisons (Marguerite Erroux-Morfin)
 • Memòria dels treballs arqueològics realitzats a Oxirrinc (El-Bahnasa, província de Mínia) durant la campanya de 2006 (Josep Padró, Hassan Amer, Núria Castellano, Marguerite Erroux-Morfin, Maite Mascort, Esther Pons i Eva Subías)
 • El Doctor Eduard Ripoll i l’Antic Egipte (Josep Padró)
 • La biblioteca d’egiptologia a la Societat Catalana d’Egiptologia (Josep Padró)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica: 1979 i 2004 (Josep Padró, Luis Manuel de Araújo, Juan Antonio Merino, Marta Puvill)
 • Crònica de l’Antic Egipte circa 2050-2026 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia 1818 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic (Maite Mascort i Josep Padró)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el darrer curs 2005-2006 (Joan Bertran i Reguera)

 
 

NILUS. Núm. 14 (2005)

nilus14

 • Editorial: La Biblioteca d’Egiptologia de Barcelona, en perill !!! (Josep Padró)
 • La Biblioteca d’Egiptologia de Barcelona (Josep Padró)
 • Els inicis de l’Estat Faraònic: Aspectes teòrics, ideològics i mitològics (Lucas Baqué)
 • La religió de l’Egipte faraònic: una introducció (Josep Padró)
 • Fonts greco-llatines: La col·lecció «The Oxyrhynchus Papyri» i la Biblioteca d’Egiptologia de Barcelona (Concepcio Piedrafita)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica: 1980 i 2003 (Josep Padró, Juan Antonio Merino, Marta Puvill i Núria Rodríguez Corcoll)
 • Crònica de l’Antic Egipte circa 2100 – 2051 a.C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia 1817 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic
 • Memoria d’activitats culturals desenvolupades en el darrer curs 2004-2005 (Joan Bertran)

 
 

NILUS. Núm. 13 (2004)

nilus13

 • Orientación de las tumbas reales tutmósidas (Miguel Ángel Díaz)
 • Bibliografía: Bibliografía Egiptològica Ibèrica 1981 i 2002 (Josep Padró, José Antonio Merino, Marta Puvill i Núria Rodríguez Corcoll)
 • Crònica de l’Antic Egipte: circa 2175 – 2101 a. C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia: 1816 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic:
  • L’antic Egipte als tebeos, al Saló del còmic de la Massana (Andrés Ayén i Jaume Vivó)
  • Signatura d’un contracte-programa per a la Missió Arqueològica d’Oxirrinc (Josep Padró)
  • Oxirrinc a TV3 (Maite Cascort)
  • El IX Congrés Internacional dels Egiptòlegs (Maite Mascort)
  • Edició del vídeo “Rera les petjades de Toda. Els orígens de L’Egiptologia” (Josep Padró)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el darrer curs 2003-2004 (Joan Bertan)

 
 

NILUS. Núm. 12 (2003)

nilus12

 • Revisió d’una inscripció d’Oxirrinc. La corona de les Benaurances (Concepció Piedrafita)
 • Sir Gardner Wilkinson y los viajeros británicos a Egipto en el siglo XIX (José Luis Pellicer Mor)
 • Bibliografía: Bibliografía Egiptològica Ibèrica 1982 i 2001 (Josep Padró, José Antonio Merino, Marta Puvill)
 • Fonts greco-llatines: La cabellera de Berenice. Coma Berenices (Concepció Piedrafita)
 • Llocs d’Egipte: El templo de Luxor (Nuria Castellano)
 • Crònica de l’Antic Egipte: circa 2250 – 2175 a. C. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia: 1815 (Josep Padró)
 • Noticiari egiptològic:
  • Exposició sobre Oxirrinc al museu del Caire (Josep Padró)
  • Càtedra d’Egiptologia (Maite Mascort)
  • Nubia. Els regnes del Nil al Sudán (Nuria Rodríguez i Corcoll)
  • El Nilo sin Terenci (Jacinto Antón)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el darrer curs 2002 – 2003 (Joan Bertran)

 
 

NILUS. Núm. 11 (2002)

nilus11

 • Jesús López, Francisco Presedo i la difícil lluita per l’egiptologia a Espanya (Josep Padró)
 • Notes sobre els cons funeraris egipcis (Jaume Vivó). Versió per a web (en espanyol).
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica 1983 i 2000 (Josep Padró, Juan Antonio Merino i Marta Puvill)
 • Crònica de l’Antic Egipte circa 2350-2251 aC. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia 1813-1814 (Josep Padró)
 • Dicionário do Antigo Egipto (Marta Saura)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el darrer curs 2001-2002 (Joan Bertan)

 
 

NILUS. Núm. 10 (2001)

nilus10

 • Els sarcòfags egipcis dels museus de Catalunya i Balears (Marta Saura)
 • Una obra de divulgació sobre l’antic Egipte: Egiptomania (Núria Castellano)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica 1984, 1985, 1998 i 1999 (Josep Padró, Juan Antonio Merino i Marta Puvill)
 • Fonts Greco-llatines: Cleopatra VII Filòpator, última reina d’Egipte (Concepció Piedrafita)
 • Crònica de l’Antic Egipte circa 2450-2351 aC. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia 1811-1812 (Josep Padró)
 • Activitats egiptològiques (Maite Mascort i Josep Padró)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el darrer curs 1999-2000 (Joan Bertan)Memòria d’activitats culturals desenvolupades en el darrer curs 2000-2001 (Joan Bertan)

 
 

NILUS. Núm. 9 (2000)

nilus09

 • Les mòmies egípcies dels museus catalans i balears (Llorenç Baqués, Domènec Campillo, Josep Padró, Eduard Porta i Josep Ma. Xarrié)
 • La batalla de Meguiddo (José Luis Pellicer Mor)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica 1986 i 19976 (Josep Padró, Juan Antonio Merino i Marta Puvill)
 • Fonts Greco-llatines. Estrabó d’Amàsia com a font per a l’estudi de l’Antic Egipte (Concepció Piedrafita)
 • El vintè aniversari del traspàs de Llorenç Baqués (Josep Padró)

 
 

NILUS. Núm. 8 (1999)

Nilus08

 • Collections Égyptiennes au Portugal (Luís Manuel de Araújo)
 • Els teixits coptes. Consideracions sobre la col·lecció del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (Maite Mascort i Victor Revilla)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica 1987 i 1996 (Josep Padró, Juan Antonio Merino i Marta Puvill)
 • Crònica de l’antic Egipte, circa 2500-2450 aC. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia 1809-1810 (Josep Padró)
 • Notícia sobre la campanya de la Missió Arqueològica d’Oxirrinc corresponent a l’any 1998 (Josep Padró)
 • Commemoració del bicentenari de la Pedra de Roseta (Josep Padró)
 • Exposicions d’Art Egipci a Catalunya (Josep Padró)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en els darrers anys 1998-1999 (Joan Bertran i Reguera)

 
 

NILUS. Núm. 7 (1998)

Nilus07

 • Editorial. Deu anys de la Societat Catalana d’Egiptologia (Josep Padró)
 • La técnica de captura de ciudades en el antiguo Egipto (José Luis Pellicer Mor)
 • Ramesses III i la festa Sed. Un exemple del desig del faraó de celebrar jubileus (Salvador Costa i LLerda)
 • Els tòpics de l’antic Egipte al cinema (Pere Lluís Cano, Josep Padró i Jaume Vivó)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica 1991, 1992 (Josep Padró, Juan Antonio Merino i Marta Puvill)
 • Crònica de l’antic Egipte, circa 2550-2501 aC. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia 1807-1808 (Josep Padró)
 • Tot i somiant amb Egipte… (Jaume Vivó i Andreu Ayén)
 • La Biblioteca de François Daumas passa a la Universitat Paul Vléry de Montpeller (Josep Padró)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en els darrers anys 1997-1998 (Joan Bertran i Reguera)

 
 

NILUS. Núm. 6 (1997)

Nilus06

 • L’Època Tinita (Lucas Baqué Manzano)
 • El combate singular en la historia de Sinuhé. Un estudio comparativo (José Luis Pellicer Mor)
 • De Dendera a Montserrat (Sydney H. Aufrère)
 • Fonts greco-llatines: Alexandre el Gran i Egipte (Concepció Piedrafita)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica 1989 i 1994 (Josep Padró, Juan Antonio Merino i Marta Puvill)
 • Crònica de l’antic Egipte, circa 2600-2551 aC. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia 1804-1806 (Josep Padró)
 • Activitats egiptològiques
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en els darrers anys 1996-1997 (Joan Bertran i Reguera)

 
 

NILUS. Núm. 5 (1996)

Nilus05

 • La medicina egípcia (Domènec Campillo)
 • Informe preliminar sobre les campanyes arqueològiques de la Missió Mixta Catalano-Egípcia a Oxirrinc corresponents als anys 1995 i 1996 (Josep Padró, Mahmud Hamza, Lluís Marí, Hassan Ibrahim Amer i Mª Teresa Mascort)
 • Llocs d’Egipte: La necròpolis dels nobles a Tebes Oest (Marta Bernad i Tarragó)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica 1990 i 1993 (Josep Padró, Juan Antonio Merino i Marta Puvill)
 • Crònica de l’antic Egipte, circa 2700-2601 aC. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia 1801-1803 (Josep Padró)
 • Crònica sobre “l’Egipte à Canet” “Canet à l’heure de l’Egypte” (Concepció Piedrafita)
 • Col·loqui sobre el comerç a l’Egipte antic (Josep Padró)
 • Novetats bibliogràfiques egiptològiques
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en els darrers anys 1995-1996 (Joan Bertran i Reguera)

 
 

NILUS. Núm. 4 (1995)

Nilus04

 • Editorial. El doctor Tarradell i l’Orientalisme (Josep Padró)
 • L’Escola Catalana d’Arqueologia i l’Orientalisme (Miquel Tarradell †)
 • Le Lycaon (Lycaon pictus: Mammifères: Canidae) dans l’ancienne Egypte (A. Lopez)
 • Egipte, font inesgotable de sorpreses (Josep de la Vega i Gómez)
 • Bibliografia: Bibliografia Egiptològica Ibèrica 1991, 1992 (Josep Padró, Juan Antonio Merino i Marta Puvill)
 • Crònica de l’antic Egipte, circa 2800-2700 aC. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia 1796-1800 (Josep Padró)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en els darrers anys 1994-1995 (Joan Bertran i Reguera)
 • El setè Congrés Internacional d’Egiptòlegs a Cambridge (Josep Padró)

 
 

NILUS. Núm. 3 (1994)

Nilus03

 • Editorial. Qui ha de pagar les excavacions a Egipte? (Josep Padró)
 • Origen del cristianisme a Egipte (Josep O’Callaghan)
 • La imagen de Horus sobre los cocodrilos y el simbolismo de la serpiente (Marie-Astrid Calmettes)
 • Fonts greco-llatines: Egiptologia i estudis clàssics (Concepció Piedrafita)
 • Antropologia: L’Egipte actual: una realitat a descobrir (Ana Montes Giménez)
 • Crònica de l’antic Egipte, circa 2900-2800 aC. (Josep Padró)
 • Crònica de l’Egiptologia 1790-1795 (Josep Padró)
 • El instituto Interuniversitario del Próximo Oriente Antiguo (G. del Olmo Lete)
 • Inauguració del Museu Egipci de Barcelona (Luis Manuel Gonzálvez)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en els darrers anys 1993-1994 (Joan Bertran i Reguera)

 
 

NILUS. Núm. 2 (1993)

Nilus02

 • Editorial. El Pròxim Orient i Espanya, dos desconeguts (Josep Padró)
 • Informe preliminar sobre la campanya d’excavacions de 1992 al jaciment d’Oxirrinc – El Bahnasa, provincia de Minia (Josep Padró, Mahmud Hamza, Luis M. Gonzálvez, Eva Subias, Marguerite Erroux-Morfin, Mª Teresa Mascort, Mª Angels Taule i Hassan Ibrahim)
 • Un rite bien etrange: La mutilation rituelle du veau lors des funerailles (Nadine Guilhou)
 • Llocs d’Egipte: Speos Artemidos – Beni Hassan (Fca. Berenguer)
 • Hemeroteca: ¿Ayudó Moisés a Egipto?
 • Crònica de l’antic Egipte, circa 3100-3000 aC. (Josep Padró)
 • L’Associació Hispano-Egípcia homenatja als senyors Dr. Josep Padró i Jordi Clos (Maria Teresa Mascort)
 • Memòria d’activitats culturals desenvolupades en els darrers anys 1991-1993 (Joan Bertran i Reguera)
 • En record de Sebastià Bartina i Gassiot (Josep O’Callaghan)

 
 

NILUS. Núm. 1 (1992)

Nilus01

Descarregar NILUS. Núm. 1 (esgotat)

 • Presentació
 • La Transcripció catalana dels noms propis egipcis (Josep Padró i Concepció Piedrafita)
 • El Paleolític de la Vall del Nil i el Desert Occidental (Ramiro Doce i Goicoechea)
 • Colección Jordi Clos de Arqueología egipcia – Barcelona (Luis M. Gonzálvez)
 • En record de Ricardo Caminos (Josep Padró)
 • Crònica de l’antic Egipte, circa 3100-3000 aC. (Josep Padró)
 • El Govern Egipci Homenatja la Societat Catalana d’Egiptologia (Carme Cardona)
 • Notícia de les activitats de la SCE 1988-1991 (Marta Puvill)

 
 
 

Notícies relacionades

Full Informatiu

Full Informatiu

juny 05, 2013

Share

About Author

Jaume Vivó