Cursos — 20 novembre 2017

La Societat Catalana d’Egiptologia, entitat col·laboradora de la Universitat de Barcelona, organitza en col·laboració amb l’Institut del Pròxim Orient Antic i amb el Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia el Diploma de Llengua Egípcia, adreçat al públic interessat en general i als estudiants i al professorat d’ensenyament secundari i batxillerat en particular.

 

DIPLOMA DE LLENGUA EGÍPCIA

PROGRAMA

El programa global del Diploma, en tres cursos, és integrat pels següents continguts:

PRIMER CURS: desxiframent, etapes evolutives de la llengua, lògica interna de l´escriptura egípcia i iniciació de l’estudi de la gramàtica de l’egipci clàssic: morfologia i sintaxi de les oracions simples.

SEGON CURS: aprofundiment en els continguts de la gramàtica: oracions complexes.

TERCER CURS: estudi de textos literaris clàssics.

Tot plegat, els tres cursos, consten d’exercicis pràctics de traducció amb participació activa dels alumnes.

En acabar els tres cursos acadèmics es lliurarà un Diploma de certificació d’assistència i d’aprofitament. Aquests cursos estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat com a Cursos de Formació Permanent del Professorat. D’altra banda, es poden realitzar els tràmits necessaris per tal d’obtenir enguany per a aquests cursos el reconeixement de crèdits de lliure elecció per part de la Universitat de Barcelona.

 

TRADUCCIÓ DE TEXTOS JEROGLÍFICS

Els cursos de traducció de textos jeroglífics egipcis estàn adreçats a totes aquelles persones que ja van fer els cursos anteriors de Llengua egípcia.

Per tant, els interessats en matricular-se al possible nou cicle de cursos de traducció, cal que ho comuniquin a secretaria (tel. 93 457 81 20 de dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 hores) abans de finals d’octubre.

 

INFORMACIONS PRÀCTIQUES

Dies, lloc i hora: Els Cursos de llengua egípcia i de Traducció de textos començaran a finals de novembre amb un total de 20 hores lectives per cadascun dels cursos.

Els cursos seràn impartits pel Sr. Andrés Ayén, membre de la Societat Catalana d’Egiptologia, en els locals de la Societat, carrer Aragó, 305, entresol – 08009 Barcelona (Tel. 93 457 81 20) i seràn de places limitades. Totes les lliçons tindran lloc a les 20 hores.

Demana més informació

 

Share

About Author

Jaume Vivó